بیشتر بدانیم

افزایش سودا در کودکان

افزایش سودا در کودکان

افزایش سودا در کودکان

بچه هایی که مشکل خشکی پوست و کم اشتهایی دارند، ناشی از افزایش سودا در آن ها است.

بسته به این که ذائقه آن ها به سمت ترشی برود یا شیرینی، تشخیص متفاوت می شود.

برای بهبود این مورد، به طور کلی می توان غذای بچه ها را به سمتی برد که به پالایش کبد کمک شود. لینت مزاج و رفع یبوست اولین کاری است که باید در نظر گرفت. آلوبخارا و رب انار را در غذاهای آن ها قرار دهید و رب انار را به صورت شربت به آن ها بدهید.

سعی کنید که ادویه های گرم را از غذای مصرفی این بچه ها حذف کنید.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

نوشته های مرتبط