اخبارمادطب

افتخارات طب ایرانی

52426389442750815727

یکی از پرافتخارترین داشمندان  ایرانی  ابن سیناست  که در غرب نیز بسیار شناخته شده است . سال ۲۰۰۵ میلادی دکتر یا شار بیلگین کانونی عام المنغعه به نام  آویسنا پرایز بمعضی جایزه ابن سینا در شهر فرانکفورت آلمان بنیان نهاد تا سالانه به انتخاب هییت داوران این جایزه را به افراد یا سازمانهایی که در راه تفاهم فرهنگی ملتها کوشا بوده اند ، اعطا کند . مبلغ این جایزه تا صد هزار یورو تعیین شده که از طرف شخصیتهای مختلف مهیا میشود