اخبار

افتخارات طب ایرانی

یکی از پرافتخارترین داشمندان  ایرانی  ابن سیناست  که در غرب نیز بسیار شناخته شده است . سال ۲۰۰۵ میلادی دکتر یا شار بیلگین کانونی عام المنغعه به نام  آویسنا پرایز بمعضی جایزه ابن سینا در شهر فرانکفورت آلمان بنیان نهاد تا سالانه به انتخاب هییت داوران این جایزه را به افراد یا سازمانهایی که در راه تفاهم فرهنگی ملتها کوشا بوده اند ، اعطا کند . مبلغ این جایزه تا صد هزار یورو تعیین شده که از طرف شخصیتهای مختلف مهیا میشود