استفاده از یخ و نوشیدنی خنک ممنووووووع

با توجه به اینکه افت و خیز حرارتی از نیمه شهریور به طور جدی اتفاق می افتد. استفاده از یخ در نوشیدنی ها و یا نوشیدنی هایی که خیلی سرد هستند باید به حداقل برسد. مراقب باشید بعد از استفاده از این نوشیدنی ها احتمال بروز گلودرد و یا علائم سرماخورگی بسیار زیاد میشود . چراکه با استفاده از یخ و یا نوشیدنی های خیلی سرد ، تجمع اخلاط غلیظ در دستگاه گوارش اتفاق می افتد و پس زدن بخارات به قسمتهای بالایی ریه و سینوسها میتواند شرایط را برای بروز علائم سرماخوردگی و درگیریهای چند روزه و یا هفتگی فراهم کند .

با توجه به …

افت و خیز دما در طی روز و شب و احتمال خشک شدن مخاط و تجمع اخلاط مزاحم در مسیر ریه و سینوس ها بهترین حالت این است که شبها قبل از خواب حداقل دو لیوان آب جوش استفاده شود تا ترشحات ریوی و سیونس ها در شرایط خوبی باشد و بدن بتواند پاکسازی کند. این کار مانع از گلودرد و سرماخوردگی خواهد شد.

 

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی