اخبارمادطب

ارتباط آمار تصادفات با تغییرات مزاجی افراد

ارتباط آمار تصادفات با تغییرات مزاجی افراد

ارتباط آمار تصادفات با تغییرات مزاجی افراد

ارتباط آمار تصادفات با تغییرات مزاجی افراد طبق آمار منتشر شده توسط پلیس راهور در سال ۱۳۹۷

میزان تصادفات در کشور به نسبت سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.

بیشترین تصادفات مربوط به استانهای اصفهان و شیراز بوده است. آنچه مسلم است

این دو استان طی سالیان قبل دچار خشکسالی شده و این خشک شدن باعث گردیده

که مردم آن ناحیه از لحاظ شرایط مزاجی تغییر کنند و میزان حرارت و خشکی در آنها به شدت افزایش یابد.

نتایج مطالعات اینجانب و همکارانم در بخشهای مختلف این دو استان نشان داد

که افزایش حرارت و خشکی در بدن آنها باعث گردیده که میزان صفرا

و غلظت صفرا در آنها به شدت افزایش یابد.

این افزایش صفرا به وضوح در مردمان این دو استان مشاهده می شود.

ارتباط مستقیمی بین غلبه صفرا در افراد ، با عجول بودن و علاقه به

حرکات تند و سریع و کم تحمل بودن وجود دارد و اینکه غلبه صفرا باعث می شود

احساس شاخص بودن در افراد ایجاد شده و حس رقابت با هم در آنها افزایش یابد.

با مطالعه نتایج آماری در این دو شهر می توان نتیجه گرفت که:
آمار تصادفات بالا در این استانها حاکی از تغییرات مزاجی در این افراد نیز می تواند باشد.

قطعا وقتی تحمل شخص پایین بیاید، روحیه شاخص بودن در او شکل بگیرد

و شخص علاقمند به ایجاد حرکات تند و سریع در رانندگی شود، می توان انتظار داشت

که میزان تصادفات نیز افزایش یابد. باید گوش شنوایی وجود داشته باشد

و مطالعات جامع تر انجام پذیرد. به اعتقاد اینجانب ، لزوم راه اندازی یک

مرکز جهت مزاج شناسی ملی مردمان این سرزمین ضروری به نظر می رسد.

چنانچه بتوانیم با رژیم غذایی و اصلاح مزاجی شرایط درونی مردم را به وضع طبیعی نزدیک کنیم،

می توانیم امیدوار باشیم تهدیداتی که برای مردم ایجاد شده

رو به کاهش رفته و مردم بتوانند با شرایطی آرام زندگی کنند.

فقط با یک عزم ملی می توانیم خطرات را شناسایی کرده و با اصلاح شرایط فردی ،

تمامی تهدیدها را به فرصت های خوب تبدیل کنیم. ضمنا به اطلاع کلیه مسئولین وظیفه شناس در کشور میرسانم :
چنانچه تصمیمی در خصوص اصلاح سبک زندگی مردم و اصلاحات مزاجی در ابعاد ملی

و جلوگیری از خسارتهای شدید مادی و معنوی مردم عزیزمان داشته باشید ،

تمامی نتایج تحقیقات و مطالعات موسسه بین المللی طب سنتی ایرانیان ماد در اختیار خواهد بود.

امید است بین حیات و مماتمان ، تفاوتی برای خودمان و کشور و مردم عزیزمان وجود داشته باشد.ش

دوستدار سلامت مردمان
دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط