بیشتر بدانیم

احساس بوی بد در بینی

احساس بوی بد در بینی

احساس بوی بد در بینی

احساس بوی بد در بینی بسیاری از افرادی که به کرونا مبتلا می شوند، از عوارضی که به پزشک گزارش می دهند، احساس بوی بد در بینی است.

فانتوسمیا یا توهم بویایی در بیماران کرونایی احساس بوی ناخوشایند (زباله، مواد غذایی فاسد، سیگار و…) در یک یا هر دو حفره بینی است. بیماری کرونا به ریشه حس چشایی آسیب زده و باعث ایجاد احساس بوی نامطبوع در سیستم فرد بیمار می شود.

بنابراین اگر دائم در بینی خود احساس بوی زباله فاسد دارید شاید کرونا گرفته باشید.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط