آیا مدیتیشن برای همه افراد مناسب است ؟

یکی از ورزشهایی که امروزه بسیار متداول شده است ، مدیتیشن می باشد . باید دقت شود که فعالیت های ورزشی ، متناسب با مزاج شخص باشد تا بهترین و بیشترین کارایی را برای شخص به همراه داشته باشد . مدیتیشن برای افرادی که مزاج دموی و یا بلغمی ویا ترکیبی از این دو مزاج دارند ، خیلی مناسب است . این ورزش اصلا مناسب صفراوی مزاج ها نیست . صفراوی مزاج ها ورزشهای یوگا را میتوانند انجام دهند ولی بخش تمرکز را اصلا نباید دنبال کنند . ورزش ها را متناسب با مزاج خود انتخاب کنید.

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی