بیشتر بدانیم

آیا مدیتیشن برای همه افراد مناسب است ؟

آیا مدیتیشن برای همه افراد مناسب است ؟

آیا مدیتیشن برای همه افراد مناسب است ؟

آیا مدیتیشن برای همه افراد مناسب است ؟ یکی از ورزشهایی که امروزه بسیار متداول شده است مدیتیشن می باشد .
باید دقت شود که فعالیت های ورزشی باید متناسب با مزاج شخص باشد تا بهترین و بیشترین کارایی را برای شخص به همراه داشته باشد .
مدیتیشن برای افرادی که مزاج دموی و یا بلغمی ویا ترکیبی از این دو مزاج است خیلی مناسب است .
این ورزش اصلا مناسب صفراوی مزاج ها نیست .
صفراوی مزاج ها ورزشهای یوگا را میتوانند انجام دهند ولی بخش تمرکز را اصلا نباید دنبال کنند .

ورزش ها را متناسب با مزاج خود انتخاب کنید.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

نوشته های مرتبط