خوراکی ها

آیا مجاز به خوردن هر ماده غذایی برای تمام فصول هستیم ؟

آیا مجاز به خوردن هر ماده غذایی برای تمام فصول هستیم ؟

آیا مجاز به خوردن هر ماده غذایی برای تمام فصول هستیم ؟ در طول سال معمولا بعضی مواد غذایی وجود دارند و برخی دیگر نیستند .

هر کس با توجه به اقلیمی که در آن زندگی میکند ، از مواد غذایی که در همان فصل در آن منطقه میروید استفاده کند .

برای سلامتی بیشتر از مواد غذایی که از سایر مناطق و یا حتی کشورها به اقلیم اش وارد میشود ، حذر کند .

مثلا در زمان میوه های زمستانی ، به خوبی از آن بهره بگیرد و وقتی تمام شد و در بهار از سبزیجات استفاده کند .

بهتر است از میوه ها و سبزیجاتی که برای اقلیم های دیگر هستند ، استفاده نکنیم .

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط