بیشتر بدانیم

آشنایی با حجامت در طب ایرانی

آشنایی با حجامت در طب ایرانی

آشنایی با حجامت در طب ایرانی

آشنایی با حجامت در طب ایرانی
حجامت چیست؟ حجامت یک کلمه عربی هست، به معنای حجم کردن،حجیم کردن وقتی ما یک فشار منفی را زیر یک لیوان به وجود می آوریم و آن را روی بافت قرار می دهیم یک مکشی انجام می شود که وقتی مثلا در کف دست امتحان می کنیم این ایجاد حجم می کند و کششی که ایجاد می کند یک انبساط عروقی می دهد که حجامت همان انبساط عروقی است و به زبان فارسی لیوان انداختن به این کار می گفتن چینی ها و غربی ها همینو ترجمه کردند و کاپینگ اسمشو گذاشتن یعنی فنجان انداختن یا لیوان انداختن، حجامت واژه عربی آن است و ما فارس ها لیوان انداختن به آن می گوییم و ترکها به آن کیرپی انداختن که به معنای کوزه گذاشتن است می گویند و الفاظی هستش که کاملا دلالت دارد بر اینکه ما با استفاده از وسایل خیلی ساده افزایش خون را به طور جدی در بافتی که مورد نظرمان است را ایجاد می کنیم.
ادامه بحث را در ویدیو نظاره فرمایید…
دوستدار سلامتی شما
بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط