روانشناسی

آخرین ایستگاه پاییز

آخرین ایستگاه پاییز

آخرین ایستگاه پاییز

آخرین ایستگاه پاییز نزدیک است

پاییز می‌رود و عشق باقی‌ست هنوز
چند قدم آن طرف تر رو به سوی زمستان
خاطراتت را به برگها بسپار
که صدای آمدن یلدا آرام آرام به گوش می رسد

آخرین روزهای پاییزی تون به شادی🍁🍂🍂

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط