غده تیروئید

همه چیز در مورد غده تیروئید

تیروئید غده پروانه ای شکلی است که جلوی گردن قرار دارد . دارای تأثیرات چشمگیری بر عملکردها مختلف بدن دارد . تنظیم دمای بدن متابولیسم ضربان قلب از جلمه عملکردهای هورمون های تیروئید (TH) است که از این غده ترشح میشود . میزان تولید هورمون تیروئید را غده هیپوفیز مغز کنترل میکند . زمانی که […]