درمان موفق کولیت اولسروز

بیمار پسر ۱۲ ساله ای است که دچار علایم دل درد و دفع خون از مقعد شده است . در بررسی های اندوسکوپی توسط پزشکان متخصص و فوق متخصص دستگاه گوارشی برای بیمار تشخیص کولیت اولسروز داده شده است بیمار دفع خون  تا ۶ بار در روز را قبل از شروع درمان طب سنتی داشته […]