درمان موفق بیماری کرون

به نام خدا شرح حال بیماری و شروع آن و چگونگی ادامه درمان وکنترل بیماری توسط خود بیمار بیمار ۳۰ ساله – مدرک تحصیلی دکترا – نوع بیماری کرون علائم قبلی : سال ۸۴ درد شکم که تشخیص پزشک در آن زمان آپاندیس بود و در فاصله یک روز بعد از درد عمل جراحی انجام […]