هفت عادت انسانهای بزرگ

هفت عادت انسانهای موفق

این فیلم کوتاه، خلاصه کتاب بسیار معروفی به همین نام از استیون کاوی نویسنده و سخنران انگیزشی مشهور آمریکایی است