هفت عادت انسانهای بزرگ

هفت عادت انسانهای موفق

این فیلم کوتاه، خلاصه کتاب بسیار معروفی به همین نام از استیون کاوی نویسنده و سخنران انگیزشی مشهور آمریکایی است

بیوریتم

صحبت های استاد حکیم دکتر مهدی فهیمی، متخصص و پژوهشگر طب سنتی در ارتباط با بیوریتم در برنامه شبکه ما.