گفتگوی خبری شبکه چهار

با لطف الهی (NGO)سازمان مردم نهاد جامعه احیاگران طب سنتی و سلامت ایران توانست کرسی مقام مشورتی دائمی سازمان ملل متحد را کسب نماید

تالاب لپو

تالاب لپو دوباره جان گرفت

اجرای مرحله اول طرح لایروبی تالاب لپو در دهستان زاغمرز در شهرستان بهشهر که تابستان امسال به‌دلیل کاهش بارندگی خشک شد، جان دوباره به این تالاب داد.