تاجران تراریخته

ترفند کثیف “تاجران تراریخته” برای بی‌خطرنشان دادن این محصولات + فیلم

با گذشت هر روز از تلاش تاجران تراریخته برای بی‌خطر نشان دادن محصولات تراریخته، بر دامنه خیزش مردمی و مقاومت افکار عمومی در برابر واردات و تولید محصولات تراریخته در کشورمان افزوده شده است همراه با فیلم کوتاهی از شگرد کثیف جریان تراریخته‌پرست.

تغییر اقلیم

انجمن محققین جهانی: تغییر اقلیم از نقطه قابل بازگشت عبور کرده است

گرچه در سال های اخیر گام های بزرگی در جهت کاهش اثرات اقلیمی در دنیا انجام گرفته است، اما انجمن محققین جهانی که به نام “انجمن محققین نگران” مشهور است، اعتقاد دارند که تغییرات اقلیم دیگر قابل برگشت نیست.

دکترمهدی فهیمی

اطلاعیه مهم

بدینوسیله اینجانب دکتر مهدی فهیمی اعلام مینمایم در هیچ یک از شهرهای کشور شعبه نداشته و فعالیت اینجانب در تهران و در محدوده مطب خلاصه شده است .

ذخائر ژنتیکی متنوع ایران

یک پژوهشگر حوزه کشاورزی تشریح کرد سونامی هولناک علیه “ذخایر ژنتیکی متنوع ایران” با تولید محصولات تراریخته

سرپرست یک گروه تحقیقاتی محصولات تراریخته گفت: واردات محصولات تراریخته و تغییرات ژنتیکی در بذرها به‌بهانه مقاوم‌سازی به آفات و تغییرات اقلیمی غیرقابل پیش‌بینی، سونامی هولناکی علیه ذخایر ژنتیکی متنوع کشورمان است.