محصولات تراریخته

خطرات تراریخته از حمله نظامی علیه کشور خطرناکتر هست

دلیل اختلاف نظر مدیران ایرانی با مدیران کشورهای پیشرفته دنیا چیست ؟ سوال : دلیل اختلاف نظر پیرامون موضوع تراریخته بین مدیران ایرانی و مدیران سلامت کشورهای پیشرفته دنیا چیست ؟   باید اذعان کرد در شرایط فعلی و با ظهور اتفاقات مربوط به صنعتی شدن در کشور ما ، مردم سرزمین مان ایران دچار […]

کشت تراریخته

کشت تراریخته خطرناکتر هست یا واردات آن

آزمون و خطا بر سر سلامت مردم است، آزمون و خطا، این‌بار بر سر مضر یا بی‌ضرر بودن محصولات کشاورزی تراریخته‌ای که بسیاری کشورهای دنیا از اتحادیه اروپا گرفته تا برخی همسایگان، تولید و مصرفشان را ممنوع اعلام کرده‌اند.

تراریخته

ورود دوباره مجلس به موضوع تراریخته ها

بعد از چرخش اخیری که با تغییر در سکان‌داری سازمان محیط‌زیست به‌عنوان یکی از اضلاع اصلی تصمیم‌گیر درباره محصولات تراریخته ایجاد شده است بار دیگر، موضوع کشت و مصرف این محصولات در صدر خبرها قرار گرفت.