زخم دیابتی

برای درمان زخم در بیماران دیابتی و عفونت ها در طب سنتی چه کاری میتوان انجام داد ؟

در خصوص درمان پاهای دیابتی و یا اندامهایی که در دیابت دچار زخم میشود و خطر قطع شدن عضو برایشان مطرح است ، درمان در طب سنتی وجود دارد ولی فضایی که بتوان به آنها خدمات خوب ارائه کرد مثل درمانگاه وجود ندارد .

خرخیار

گیاه خرخیار

در مناطق هرمزگان ، بندرعباس و کرمان گیاهی به نام خرخیار می روید . این گیاه ضد بلغم و روماتیسم است و در آن مناطق به عنوان ضد درد استفاده میشود

ترنج،اُترنج

بالنگ ، ترنج ، اُترُج

از بهترین خصوصیات این گیاه به حرکت درآوردن تمامی سموم بدن می باشد . مربای بالنگ یک ضد سم قوی است . توصیه میشود کسی که دچار مارگزیدگی یا گزش شدید قرار گرفته از بالنگ استفاده کند تا به شدت سموم اش دفع شود . تأثیرات این میوه روی کبد بسیار جدی است .

غذاهای ترش

چرا در بهار باید غذاهای ترش استفاده کرد ؟

در افرادی که دچار مشکلات ناشی از افزایش سودا می باشند گرم شدن هوا در بهار سبب حل شدن سودا در خون شده و به مرور حجم سودا درخون بالا خواهد رفت و افت و خیز خلقی و حتی انزجار از بهار نیز ممکن است در این افراد ایجاد شود.

طب مدیترانه ای

آیا طب مدیترانه ای وجود دارد ؟

اخیرا طبی مطرح شده است به نام طب مدیترانه ای . غربی ها مقالاتی از طب ایرانی را به عنوان طب مدیترانه ای مطرح میکنند و جالب است که بحث مزاج و غذاشناسی طب ایرانی را به عنوان طب مدیترانه ای گسترش میدهند