آب گرم

چرا بهتر است نوشیدن آب گرم را جایگزین آب سرد یا خنک کنیم ؟؟؟

نوشیدن آب سرد بخصوص در هوای گرم برای بسیاری از ما اجتناب ناپذیر است . با این حال ثابت شده است که استفاده از آب گرم با دمای ۲۶ تا ۴۱ درجه سانتیگراد فواید بیشتری برای بدن دارد . با اینکه به طور طبیعی تمایل به نوشیدن آبی با این دما نداریم ، اما نباید از فواید زیاد آنها چشم پوشی کنیم .

خوردن آب یخ

مضرات نوشیدن آب سرد در هوای گرم

نوشیدن آب سرد بخصوص در هوای گرم برای بسیاری از ما اجتناب ناپذیر است .با این حال ثابت شده است که استفاده از آب گرم با دمای ۲۶ تا ۴۱ درجه سانتیگراد فواید بیشتری برای بدن دارد .با اینکه به طور طبیعی تمایل به نوشیدن آبی با این دما نداریم ، اما نباید از فواید زیاد آنها چشم پوشی کنیم .

زالزالک

زالزالک

زالزالک میوه ای متنوع با ۱۲ گونه، ۶۵ نام مختلف در گویش ایران نامگذاری شده کوهیج، کیالک، خارسپید، یمیشان، گویج و .. از نامهای دیگر آن است طبیعت سرد معتدل دارد.