فصل خزان

یادداشت روز …

ر این تغییر که پس از شروع و اوج حرارت و خشکی ، اکنون به جایی رسیده ایم که شروع فصل سردی و خشکی است
بدن برای نگاه داشتن خود در تعادل به کمک صاحبش نیاز زیادی دارد .

ماشو(استان مرکزی)

ماشو ( استان مرکزی )

این غذا کم انرژی بوده
برای پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی مناسب است.
برای افراد پرفشار توصیه شده
میتواند نیاز روازنه یک فرد بزرگسال را به خوبی تأمین کند .

محصولات تراریخته

خطرات تراریخته از حمله نظامی علیه کشور خطرناکتر هست

دلیل اختلاف نظر مدیران ایرانی با مدیران کشورهای پیشرفته دنیا چیست ؟ سوال : دلیل اختلاف نظر پیرامون موضوع تراریخته بین مدیران ایرانی و مدیران سلامت کشورهای پیشرفته دنیا چیست ؟   باید اذعان کرد در شرایط فعلی و با ظهور اتفاقات مربوط به صنعتی شدن در کشور ما ، مردم سرزمین مان ایران دچار […]

کشت تراریخته

کشت تراریخته خطرناکتر هست یا واردات آن

آزمون و خطا بر سر سلامت مردم است، آزمون و خطا، این‌بار بر سر مضر یا بی‌ضرر بودن محصولات کشاورزی تراریخته‌ای که بسیاری کشورهای دنیا از اتحادیه اروپا گرفته تا برخی همسایگان، تولید و مصرفشان را ممنوع اعلام کرده‌اند.