اش

آش مصطفی یا مستو

این غذا حدود ۲۰% انرژی مورد نیاز یک بزرگسال را تأمین میکند .
محتوای پروتئینی مطلوبی دارد و حاوی حبوبات مفید است .
بهتر است از نمک کمی در این غذا به واسطه وجود کشک استفاده کنیم.

توجیه کشت تراریخته

بحران آب نداریم اما «خشکسالی مدیریتی» داریم توجیه کشت تراریخته به بهانه کم‌آبی

گویی بحران آب دستمایه‌ای شده برای توجیه کشت محصولات تراریخته هر چند کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند کشت محصولات تراریخته به هیچ عنوان مصرف آب را کاهش نمی‌دهد؛ انگار پشت پرده نمایش بحران آب به افزایش واردات محصولات کشاورزی و کشت تراریخته بی‌ارتباط نیست.

سوپ جووکدو

سوپ جو با کدو

استفاده از این غذا به جز تأمین مقدار کم انرژی که میتواند در رژیم های لاغری مورد استفاده قرار گیرد و سبب تخلیه جرم های کبدی نیز میشود.

عروسک پشت پرده

عروسک پشت پرده

نام‌های دیگر «کاکُنه»، «گیلاس جهودان»، «کچومن» و معرب آن «کاکِنَج» و عربی آن «جوزالمزج» و «حب اللهو» و چینی برگردانده به فارسی «گیاه فانوس» می‌باشد.

گیاهی علفی پایا از تیره سیب زمینی با ریزومی خزنده و ساقه ای گوشه‌دار و راست است. برگی دم‌دار و در گروه دوتائی قرار گرفته‌اند.