دکترمهدی فهیمی

اطلاعیه مهم

بدینوسیله اینجانب دکتر مهدی فهیمی اعلام مینمایم در هیچ یک از شهرهای کشور شعبه نداشته و فعالیت اینجانب در تهران و در محدوده مطب خلاصه شده است .

گوده یک هوه شیراز

گوده یک هوه . شیراز

استفاده از این غذا نیاز به ویتامین ها و کلسیم و آهن را فراهم میکند. بدلیل استفاده از سبوس و بلغور برای بیماران دیابتی مفیداست. دارای کالری کم و قدرت سیر کنندگی بیشتری دارد. برای افراد دچار اضافه وزن مفید است.

گفتگوی خبری شبکه چهار

با لطف الهی (NGO)سازمان مردم نهاد جامعه احیاگران طب سنتی و سلامت ایران توانست کرسی مقام مشورتی دائمی سازمان ملل متحد را کسب نماید