کسانی که در حال ترک کردن مواد مخدر هستند چه کارهایی را میتوانیم برایشان انجام دهیم ؟

نوشیدنیهای گرم را در طول روز در اختیارشان قرار دهید

روغن مالی بدن بخصوص ساق پاها هر شب با پماد ارامش و روغن شفا یا روغن زنجبیل انجام شود .

وعدهای غذایی کم حجم و ۵ وعده ای در نظر گرفته شود .

از دمنوش ضد استرس به همراه خواب خوش طسام برای ایجاد خواب بهتر استفاده کنید .

استفاده از پودر سنجد به میزان یک قاشق مرباخوری در روز همراه با آب

استفاده از شیره انگور موقع ضعف، دوش گرفتن روزانه با آب گرم، استفاده از خمیر نمک در حمام

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی