در گزیدگی های شدید مثل گزش مار یا عقرب چه کنیم؟

در گزیدگی های شدید مثل گزش مار یا عقرب ، بهترین درمان ایجاد خراش با تیغ استریل در بالای زخم و خارج کردن مقداری خون از بدن است که بتوان سم را با خون خارج کرد .

در گزیدگی های سطحی مثل گزش کک ، بدلیل اینکه معمولا این گزش وقتی اتفاق می افتد که به روستا رفته اید ، نمیتوان با خراش بهبودی را بوجود آورد .

معمولا کسانی که ساکن هستند بدلیل گزش زیاد این حشره بدنشان مقاوم شده و نیش کک اثری بر آنها ندارد. افراد غریبه به نیش این حشره حساسیت نشان میدهند به همین دلیل به آنها غریب گز نیز میگویند .

روغن دنبه گوسفندی از روغن های بسیار گرم و بسیار مفید است. ارزش استفاده از روغن دنبه در کشورهای مجاور بسیار بالا است.

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی