دریافت تندیس هشتمین جشنواره تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور

دریافت تندیس هشتمین جشنواره تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور را به

جناب آقای دکتر مهدی فهیمی
تبریک میگوئیم

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی